FB_IMG_1466891359226

Cancandran Incu Putu Cipaku Mang Dede Rika:

CIPAKU, CIcingkeun PAgeuhkeun KUkuhkeun, Hudangkeun Batu satangtung na diri. Rusiahna gunung kunci, pamukana batu konci.
Waktuna jatigede sirungan deui.
Cimanuk marigi deui.
Ulah nyemah ka jemah, mi indung ka jati indung, mibapa ka Jagat tapa.
Dipaseuk ku gunung Jagat, mawa teungtrem pareugreug, minuhan gunung penuh, nu ngeusian di cikeusi, mawa dangiang gunung padang, cobian cakra Buana, mawa tenang di paniis, Kapangkatan gunung lingga, mamanis Di cipeueut, kajayaan sangkan Jaya, nu nyaangan Puncak Damar.
Cipaku Tembong Agung.

Cacandran Awal Sumedang Mangprang Ti Mang @suronoikamaja incu putu Cipaku.

Sumedang geura buka koncina ku gunung kunci meh Sumedang rangrangan, Sumedang ulah nyemah ka jemah, Sumedang geura mi indung ka jati indung, Sumedang geura mibapa ka pamoyanan, Sumedang geura paseukan ku gunung Jagat, Sumedang geura pinuhan ku gunung penuh, Sumedang geura eusian ku Cikeusi, meh Sumedang Tembong Agung, Sumedang geura jayaan ku Sangkan jaya.

Tambihan ti Mamang:
Cimanuk Marigi Deui, Jatigede Sirungan Deui, Cipaku Tembong Deui.

Waruga Jagat, Jagat Alit, Jagat Agung, Jatidiri Jatigede, Tata Salira Tata Buana.

Guruh (Ar-Ra`d):11 – Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Semoga Jatigede Kertajati, Jati = Awal, Gede = Besar, Kerta = Zaman Kerta, Awal Besar Zaman Emas.